Motonet logo

Logga in

Till kassan

CRC Zinc Pro zinkspray 500 ml

60-6087

0 recensioner

CRC Zinc Pro zinkspray 500 ml
Defaultbild

CRC Zinc Pro zinkspray 500 ml

60-6087

0 recensioner

Läs produktbeskrivningen

Antal:
199 kr/ st
Köp online

Ej tillgänglig

Tillgänglighet och hyllplats i varuhus
Zinkspray
Egenskaper:
• Bildar ett långvarigt katodiskt skydd
• Offrar sig genom att samla korrosion på sig själv, och skyddar således de omringande metallytorna
• Högsta möjliga zinkhalt (bör omskakas väl innan användning)
Förmåner:
• Utmärkt korrosionsskydd - även om skråmad
• Vid behov kan man spraya ny zink ovanpå det gamla skiktet för att förlänga skyddet
• Passar även som basfärg eller enda beläggning
Faroangivelser:
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol., Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning., Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315: Irriterar huden., Irriterar huden.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation., Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad., Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
hazard_pictogram_GHS02
hazard_pictogram_GHS07
hazard_pictogram_GHS09
Artikelnummer:
60-6087
Varumärke:
CRC
Förpackningsstorlek och vikt
 • Bredd
  65 mm
 • Höjd
  230 mm
 • Vikt
  0.61 kg
Artikelnummer:
60-6087
Varumärke:
CRC
Sammanfattning av recensioner

1

2

3

4

5

-
Denna produkt har ännu inga recensioner