Motonet logo
Varuhus

Logga in
Logga in
Varukorg
Till kassan
Medlemskampanj - upp till 150 kr rabatt på ditt köpMedlemskampanj - upp till 150 kr rabatt på ditt köp

Integritetspolicy för kameraöverkning i Motonets varuhus

Allmän information

Integritetspolicyn uppdaterad 2024-06-14

Till vem riktar sig denna integritetspolicy?

Bästa kund, att värna om din integritet är viktigt för oss. Vi vill säkerställa att dina uppgifter skyddas på bästa möjliga sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen och bästa praxis för behandling av personuppgifter. I denna integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Motonet AB (556801-9284)

Postadress/besöksadress: Slåttervägen 20, 170 67 Solna

E-postadress: dataskydd@motonet.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud:

dataskydd@motonet.se

Varför och vilka personuppgifter behandlar vi och hur länge behåller vi dina uppgifter? På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

I tabellen nedan hittar du information om de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, de kategorier av personuppgifter vi behandlar, den rättsliga grunden för behandlingen och hur länge vi behåller dina personuppgifter i varje situation.

I situationer där vi baserar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För mer information om detta ämne, se "Vilka rättigheter har du som registrerad?".

Vem får ta del av dina uppgifter förutom vi?

Vi använder vissa tjänster som tillhandahålls av tredje part för att möjliggöra vår verksamhet. I sådana fall kommer dina personuppgifter också att behandlas av dessa tjänsteleverantörer. De tjänsteleverantörer som vi använder kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, avtalsenliga och rättsliga skyldigheter och endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Vi använder tjänster som tillhandahålls av tredje part för dessa ändamål:

·         Securitas som kameraövervakningsleverantör

Dessutom kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till externa organisationer under vissa omständigheter, till exempel på grund av en rättslig skyldighet.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. 

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte dina personuppgifter eller profilering för att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder för dig eller på annat sätt väsentligt påverkar dig.

 Vilka rättigheter har du som registrerad användare?

Du har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, som du kan läsa mer om nedan. Observera dock att du inte kan hävda alla rättigheter i alla situationer. Vilka rättigheter som du kan hävda beror bland annat på den rättsliga grunden för behandlingen.

Utövandet av rättigheter är vanligtvis alltid gratis. Om din begäran är ihållande eller på annat sätt kan anses vara oberättigad eller orimlig, kan vi dock vägra att tillmötesgå din begäran eller debitera dig en rimlig handläggningsavgift. Under sådana omständigheter kommer vi dock alltid att informera dig om avgiften i förväg.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i början av denna integritetspolicy.

Nedan hittar du en mer detaljerad beskrivning av vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

 Rätt till tillgång till och rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att kontrollera vilka personuppgifter vi behandlar eller att få bekräftelse på att vi inte behandlar dina personuppgifter. Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar dina uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall. Vi kommer också att radera dina uppgifter om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och det inte finns någon annan grund för behandlingen.

Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen. Tillfällig begränsning innebär att vi behåller dina uppgifter men inte raderar eller på annat sätt behandlar dem. Om du t.ex. behöver de uppgifter vi behandlar för att förbereda ett rättsligt anspråk kan du be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter.

Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter

Under vissa omständigheter har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter helt och hållet. Du kan t.ex. när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för vår direktmarknadsföring, i vilket fall vi inte längre kommer att kunna behandla dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Du kan också när som helst invända, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, mot all behandling av dina personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter. Den svenska tillsynsmyndigheten är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): www.imy.se.

Rätt att återkalla samtycke

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter i den utsträckning som de baserades på ditt samtycke. I vissa situationer kan vi dock enligt lag vara skyldiga att fortsätta lagra vissa personuppgifter, även om de ursprungligen samlades in på grundval av ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter före återkallelsen av ditt samtycke.