Motonet logo

Logga in

Till kassan

Alla artiklar

Trädvård - beskär dina träd

Författare:

Motonet-teamet

Publicerad: 2024-03-11.

(Uppdaterad 2024-03-11)

Skötsel av träd och buskar

Våren är den bästa tiden att beskära träd och buskar då de fortfarande är i vila, vilket minskar risken för skadedjur och sjukdomar och gör att beskärningssåren läker snabbare. Vårbeskärning förbättrar strukturen och utseendet på träd och buskar och hjälper dem att växa sig friskare och mer produktiva.

Äppelträd, ekar, många bärbuskar och prydnadsbuskar är lämpliga att beskära tidigt på våren innan växtsäsongen börjar. Lönn, valnöt och björk trädarter har sitt högsta vätskeflöde på våren, så det är bättre att beskära dem senare på sommaren eller under hösten. Barrträd behöver i allmänhet inte beskäras men det är bra att ta bort torra kvistar.

Undvik att beskära vid minusgrader eftersom frost kan skada snittytorna. Tänk på att bästa tiden för att beskära träd och buskar kan variera från år till år beroende på väderförhållanden och det är även regionala skillnader. Valet av beskärningstidpunkt beror också på syftet, till exempel föryngring, gallring eller formning. Innan du beskär är det lämpligt att kontrollera de specifika kraven för varje växtart då felaktig beskärning kan skada växtens blomning och tillväxt.

Beskärningsverktyg

Genom att välja rätt verktyg för jobbet kan du göra trädvård och beskärning i trädgården till något roligt. Motonet erbjuder ett brett och högkvalitativt sortiment av sekatörer och beskärare för alla tänkbara behov.

Sekatörer som används för trädbeskärning delas i allmänhet in i två kategorier: sekatörer med sidoskär eller med mothåll. Sekatörer med mothåll är lämpliga för att klippa torra döda grenar, medan sekatörer med sidoskär används för levande grenar, stammar och skott då de ger renare och prydligare snitt med sina två skärande blad som då läker snabbare.

Sekatörer är lämpliga för att klippa tunna grenar som inte är tjockare än en tumme, medan grensaxar ger extra kraft för att kapa tjockare grenar. För grenar tjockare än en handled bör du använda en grensåg. Det finns även versioner med teleskoparm så att du enkelt kan ta bort grenar högre upp utan att behöva använda en stege.

Vad bör man tänka på vid beskärning?

När du planerar beskärningen är det viktigt att ta hänsyn till trädets naturliga växtsätt och försöka minimera storleken på såren. Döda grenar kan tas bort när som helst, men man måste vara försiktig när man beskär levande grenar för att undvika att skada grenkragen som främjar trädets tillväxt. Ett skarpt och rent snitt gör att trädet läker snabbt. Måttfullhet är en dygd vid beskärning; det är till exempel bäst att sprida borttagningen av grenar över flera år för att undvika för många färska sår i trädet.

Att beskära ett träd direkt efter plantering är inte att rekommendera då det har visat sig att trädet rotar sig och växer bättre när dess energi inte går åt till att läka sår som uppkommer vid beskärning. Det är lämpligt att börja beskära strukturen på ett ungt träd ungefär ett år efter plantering, när trädet redan har rotat sig och börjat växa ordentligt.

Försök att förutse i vilken riktning ett ungt träd växer. Om du märker att en gren växer i en riktning där den kan bli ett hinder för t.ex. gående är det värt att ta bort den i ett tidigt skede. Detta hjälper till att styra trädet i önskad riktning.

Behandlingskirurgi fokuserar på att endast ta bort de döda och skadade grenarna. Skärsår som orsakas av grenborttagning bör försöka hålla en diameter som är så liten som möjligt. Ett vasst skärverktyg gör grenborttagningen smidig och lämnar ett snyggt snitt i trädet eller busken som läker bättre.