Motonet logo

Logga in

Till kassan

Alla artiklar

Underhåll av terrass & trädäck

Författare:

Motonet-teamet

Publicerad: 2024-02-22.

(Uppdaterad 2024-03-28)

Genom att olja in och underhålla träytorna på din altan eller ditt trädäck förlänger du dess livslängd. Oljans återfuktande effekt förhindrar att träet spricker. Att olja in din altan eller ditt trädäck hjälper också ytan att stå emot och stöta bort smuts och föroreningar. En välskött och regelbundet underhållen terrass är en mer hållbar och bekväm plats att vistas på.

Börja med att kontrollera underhållsbehovet

Gör en noggrann inspektion av ditt trädäck innan du sätter igång med underhållet. Spikar som har kommit upp under vintern bör slås ner och lösa skruvar bör skruvas tillbaka i brädans yta. Om trallen har börjat resa sig kan orsaken vara att man använt för få skruvar från början.

Till din hjälp kan du behöva en bra skruvdragare, ordentligt trallskruv, lite olika handverktyg som är lämpliga för det som ska utföras, samt ett par bra handskar för att undvika stickor och andra skrapsår.

Kontrollera även skicket på trätrallen och byt ut de plankor som kan ha skadats under vintern. Om grunden som trallen eller terrassen står på har börjat sjunka bör konstruktionen höjas och jämnas ut med hjälp av träkilar.

När allt är i ordning kan det egentliga ytunderhållsarbetet inledas med en grundlig tvätt och här undrerlättas arbetet väsentligt om man tar hjälp av en högtryckstvätt. När terrassen är helt ren är det lättare att kontrollera ytans skick mer i detalj.

Ta hjälp av en stålborste eller en skrapa för att få bort eventuell färg som har börjat flagna

Om terrassen är i bra grundskick räcker det med en enkel tvätt eller en tvätt i kombination med en färglös oljebehandling. Olja använder du om den tidigare skyddande behandlingen har nötts bort. Innan du oljar in träytan måste den torka ordentligt. För att tvätta terrassen behöver du rengöringsmedel, en kraftig borste, rinnande vatten eller en högtryckstvätt för sköljning.

Tvätt av terrassen

Rengör trallen och andra trädelar noggrant från damm och smuts med ett trallrengöringsmedel som rengör effektivt utan att skada träet eller miljön.

Dosera rengöringsmedlet i ljummet vatten. Använd en mjuk rotborste eller terrassborste för att rengöra träytan. Välj en borste som kan fästas på ett borstskaft eller en förlängningsarm för att göra arbetsställningen så bekväm som möjligt. Borsta alla brädor, inklusive eventuella räcken och trappsteg, ordentligt rena med en rengöringslösning och skölj bort lös smuts från ytan med rent vatten. En trädgårdsslang är ett bra verktyg här. Rengör små ytor åt gången för att förhindra att smutsen torkar tillbaka på ytan. Upprepa tvätten om det behövs.

För mycket smutsiga, staplade och stora terrasser är det en bra idé att ta en terrasstvätt till hjälp. Var dock försiktig med skrubben så att du inte skadar träytan. Om det är mycket kvistar som sticker ut ur trallbrädorna behöver du slipa ytan före behandlingen.

Oljning av terrassen

En terrass byggd med tryckimpregnerat virke bör inte ytbehandlas första sommaren då träet vanligtvis fortfarande är fuktigt efter impregningeringsbehandlingen. Det är därför vanligtvis först efter den andra eller t o m tredje sommaren som terrassen kan behöva oljas. Om terrassen inte har behandlats tidigare bör ytan oljas två gånger för att träet ska få tillräckligt skydd. En underhållsoljning av en tidigare behandlad terrass kräver normalt bara en applicering.

För att olja in din terrass behöver du trallolja (träolja), verktyg för att applicera oljan som t.ex. en pensel, målarpensel eller spatel, samt en trasa eller handduk för att torka bort eventuell olja som inte absorberats. Träoljor finns i en mängd olika färger eller i färglös form. För terrasser och möbler är det lämpligt att använda färgade oljor, eftersom pigmenten i färgade oljor skyddar mot UV-strålning. När trallen har oljats in är det bra att låta den torka i några dagar innan den används.

Utgå från anvädningsområde och dina personliga preferenser när du väljer ytbehandlingsprodukt. På en tidigare behandlad yta kommer valet av produkt också att påverkas av den gamla ytbehandlingen. Skaffa några penslar i olika storlekar som passar för applikationen. Mindre penslar behöver du för kanter, hörn och smala springor, medan de större träplankorna enkelt behandlas med ett terrassverktyg som fästs på ett skaft för att slippa stå på knä under en längre tid.

Applicera oljan tunt på den torra träytan så att oljan absorberas jämnt i träet och inga pölar eller verktygsmärken lämnas kvar på ytan. Applicera alltid oljan ett par brädbredder från ände till ände så att arbetsfogarna inte syns. För den breda penseln något i sidled för att få in oljan effektivt i mellanrummet mellan brädorna.

Låt torka åtminstone till nästa dag. Torktiden påverkas av väderförhållandena, så se till att ytan är torr innan du stryker på ett andra lager olja.

Hur applicerar jag olja på bästa sätt?

Applicera alltid olja ett par brädbredder i taket från ände till ände, så att arbetsfogarna inte är synliga. För den breda penseln något i sidled för att effektivt få in oljan i springorna mellan brädorna. Tillsätt bara så mycket olja som träet kan absorbera med lätthet. Försök med ett tunt lager först. Torka bort eventuell överflödig olja med en trasa.

Låt trallen torka och applicera sedan ett toppskikt av färglös ytolja för att ge extra skydd åt den pigmenterade oljan. Blanda oljan ordentligt och applicera den på brädorna. När topplacken torkat ordentligt är terrassen edo för sommaren!