Varuhus

Logga in
Logga in
Varukorg
Till kassan
Alla artiklar

Checklista vid oljebyte

Författare:

Motonet-teamet

Publicerad: 2023-06-20.

(Uppdaterad 2023-09-11)

Rätt oljetyp: Kontrollera biltillverkarens rekommendationer för oljetyp och viskositet. Använd alltid den rekommenderade oljan i din bil. När du byter olja är det också en bra idé att byta oljefilter.

Rätt oljemängd: Kontrollera bilens instruktionsbok eller tillverkarens rekommendationer för rätt mängd olja för din bil.

Bytesintervall: Följ tillverkarens rekommenderade oljebytesintervall. Oljebyten bör göras regelbundet enligt biltillverkarens anvisningar.

Parkering av bilen: Innan du byter olja ska du se till att bilen står på ett plant underlag och att parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen.

Kylning av bilen: Låt bilens motor svalna tillräckligt innan du påbörjar oljebytet. Om oljan är varm kan den orsaka brännskador.

Verktyg: Se till att du har alla verktyg du behöver för oljebytet, t.ex. en oljefilternyckel och en behållare för spillolja som är lämplig för oljebytet.

Skydd av miljön: Se till att oljan inte kommer ut i marken eller i vattendrag under oljebytet. Använd oljeuppsamlingsbehållaren och ta den använda oljan till en lämplig återvinningsstation.

Avfallshantering av använt material: Använd olja, oljefilter och annat avfall som genereras under oljebytet ska tas om hand på rätt sätt. Den använda oljan, oljefiltret och andra avfallsmaterial ska lämnas till lämplig återvinningsstation i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Följ biltillverkarens anvisningar och sök vid behov professionell hjälp, t.ex. från en Motonet-verkstad, om du är osäker på de olika stegen i oljebytet. Ett felaktigt utfört oljebyte kan skada bilens motor eller orsaka andra problem.

* Kontrollera alltid bilens handbok vilken olja som passar just din bil

Reservdelar för över 700 olika fordon
Sök efter reservdelar
EUS

Glöm inte att kontrollera andra vätskor

Sommaranpassad spolarvätska tar bort insekter och annan smuts, medan vinterns spolarvätska inte fryser vid minusgrader. Se också till att vindrutetorkarnas blad är i gott skick. Särskilt sommarsol, slitna vindrutor och starka lösningsmedel gör att fjädrarna åldras snabbt.

Att helt enkelt tillsätta vatten till kylarvätskan sänker vätskans fryspunkt. Om kylarvätskan fryser kan det leda till allvarliga motorskador. Se bilens instruktionsbok för rätt typ av kylarvätska. För att kontrollera frysmotståndet, använd en mätare, som du kan hitta hos oss.

Kylarvätska